Tjänster / Services

Konkurrensmässiga priser. Kontakta info@bitethebulletpress.com idag med din förfrågan!

Lektörsutlåtande

Professionellt utlåtande om din skrivna text, såsom ett-två bokkapitel. Alla genrer.

Analys av synopsis

Analys av synopsis inkl. handling, ämne, karaktärer, manusstruktur. Alla litterära genrer.

Lektörstjänst

Utökad lektörstjänst med återkommande läsning, feedback och analys under manusarbetet. Alla genrer.

Skrivcoachning

Kom igång med ditt skrivprojekt! Coachning, råd, värdefulla tips. Alla genrer.

Redaktörstjänst

För dig som kommit en bra bit på vägen och har ett existerande manusutkast för bearbetning. Alla litterära genrer.

Kurering writer's block

Inspiration, råd, idéinjektioner och pigga ögon på stillastående manus. Alla genrer och grader av writer's block.